สถาบันการเงินคืออะไร และประเภทของสถาบันการเงินมีอะไรบ้าง (ใหม่)

โครงสร้างระบบสถาบันการเงินให้บริการด้านใด

เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ถึงเรื่องของสถาบันการเงินว่ามีความเป็นมาอย่างไร และการบริการสถาบันทางการเงินนั้นคืออะไรบ้าง เพราะสถาบันการเงินนี่ เป็นสถาบันที่จัดสรรเงินทุน และในการพัฒนาเศษฐกิจหลาย ๆ ด้าน มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าสถาบันการเงิน คืออะไร มีกี่ประเภท ติดตามอ่านกันสถาบันการเงินได้แก่อะไรบ้าง แต่ละประเภทให้บริการด้านใดได้ที่บทความนี้กันเลย

สถาบันการเงิน คืออะไร ทำไมจึงต้องให้ความสนใจสถาบันการเงิน

หากถามว่าสถาบันการเงิน คืออะไรนั้น มาดูความหมายของสถาบันการเงินกันดีกว่า ต้องบอกเลยว่าสถาบันการเงินนั้นเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการเงิน โดยมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ หรือการลงทุนต่าง ๆ รวมถึงให้บริการชำระเงินต่าง ๆ เป็นต้น ให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้งานอย่างลงตัว

สถาบันการเงินรูปแบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจคืออะไร

เชื่อว่าคงคุ้นเคยกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หลายคนคงไม่คุ้นชื่อว่าเป็นสถาบันทางการเงินด้านใด ต้องบอกเลยว่าสถาบันการเงินรูปแบบนี้ เป็นสถาบันการเงินที่ออกแบบตอบสนองกับทางภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้กับทางธนาคารได้ ซึ่งถือว่าเป็นการบริการที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มพอสมควร ลดการเข้าถึงหนี้นอกระบบ

สถาบันการเงินให้บริการมีกี่ประเภทและสถาบันการเงินได้แก่อะไรบ้าง

สถาบันการเงินมี 2 ประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน เช่น เป็นธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ หรือกองทุนตลาดเงิน เห็นได้ว่าการทำข้อมูลที่นำมายกตัวอย่างเหล่านี้เป็นสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร และอีกแบบคือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือไม่ได้รับฝากเงินนั้นคือ บริษัทประกันภัย หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงบริษัทสินทรัพย์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละสถานที่นั้นเป็นสถานที่ให้บริการที่แตกต่างกัน

สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารทั้ง 2 ประเภทของสถาบันการเงินแตกต่างกันอย่างไร

ต้องบอกเลยว่าทั้ง 2 ประเภทของสถาบันการเงินนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนเข้าใช้บริการต้องรู้ถึงถึงความต่างกันก่อน โดยธนาคารที่เป็นธนาคารเชิงพาณิชย์นั้นอยู่ในรูปแบบของธนาคาร สามารถเข้าดำเนินการทำธุรกรรมได้ แต่อีกแบบที่เป็นสถาบันการเงินแต่ไม่ใช้ระบบธนาคารนั้น เป็นเพียงบริษัทประกัน หรือบริษัทให้บริการด้านหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่านั้น ซึ่งจะมีความต่างกัน

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันการเงินในประเทศไทย ที่นำมาแนะนำว่าแต่ละประเภทนั้นคืออะไร เพื่อให้กลุ่มลูกค้านั้นเข้าใช้บริการได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ เพราะเพียงแค่รู้ชื่อสถาบันการเงินรายละเอียดนั้นครอบคลุมเป็นวงกว้าง แต่หากตีกรอบให้เล็กลงเพื่อความเข้าใจง่ายก็ตามข้อมูลข้างต้น เชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจแล้วว่าสถาบันการเงินมีอะไรบ้าง

Scroll to Top