A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Site.php

Line Number: 26

Backtrace:

File: /var/www/html/dip_v4/frontend/modules/site/controllers/Site.php
Line: 26
Function: _error_handler

File: /var/www/html/dip_v4/public/index.php
Line: 346
Function: require_once

DIP - SME Academy
ห้องเรียน

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” (New Entrepreneurs Creation) โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาสื่อความรู้ให้ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับผู้มีความสนใจจะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและยังลดช่องว่างในการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้วยระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

เนื้อหาหลักสูตร

เพื่อให้ก้าวทันกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำระบบดิจิทัลมาเสริมสร้างการบริการภาครัฐในการจัดทำฐานข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Future trend) เป็นการรวมรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและในอนาคต เน้นแนวโน้มแฟชั่นในตลาดเป้าหมายหลัก (Spotting Trend) ยกระดับระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

เนื้อหาหลักสูตร

นโยบายรัฐบาลได้กําหนดให้การพัฒนา SMEs เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นรากฐานของ การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้กําหนด กรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน”

เนื้อหาหลักสูตร
ลงทะเบียน
ข่าวสาร
เรื่องราวความสำเร็จ
บทสัมภาษณ์ คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
22 กุมภาพันธ์ 2561
วันนี้เรามาคุยกับคุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ ประธานบริหารบริษัทไทยยานยนต์ไฟฟ้าว่าเขาสำเร็จได้อย่างไรและมีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นต้องเล่าประวัติก่อนว่า เดิมทีเป็นบริษัท Thai Central Mechanics ซึ่งเป็นบริษัทรับออกแบบสร้าง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
บทสัมภาษณ์ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ Successful Case
16 มีนาคม 2561
ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Golden Discovery Expressและปัจจุบันเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บทสัมภาษณ์ ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Successful Case
16 มีนาคม 2561
ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Ceo/Cofounder ของบริษัท SetRobot ซึ่งกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท SetRobot ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์
แกลลอรี่
ผู้สนับสนุนโครงการ
ที่ตั้ง
ติดต่อเรา