Banks: ธนาคาร ธกส

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดมีสิทธิพิเศษมากมายให้แก่ผู้กู้
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้สมัคร
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สินเชื่อเงินด่วน ธกส เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 14% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 50,000 บาท

ธนาคาร ธกส เคียงคู่ รู้ค่าประชาชน สถาบันการเงินเพื่อเกษตรกร 

ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร การมีสภาพคล่องทางการเงินถือเป็นเรื่องสำคัญ เกษตรกรก็เป็นช่องทางสร้างรายได้รูปแบบหนึ่งที่ประชาชนไทยใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเป็นส่วนใหญ่ โดยธนาคาร ธกสเป็นสถาบันการเงินที่พร้อมดูแลทั้งในด้านการออม การลงทุน รวมไปถึงการขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ สร้างการเจริญเติบโต โดยธกส คืออะไร จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายรูปแบบไหน รวมไปถึงธกส เป็นธนาคารประเภทใด ข้อมูลพื้นฐานที่หลาย ๆ คนยังมีความสงสัย เราได้หาคำตอบเกี่ยวกับธนาคาร ธกสมาสร้างความกระจ่างให้กับทุกคนแล้ว นอกจากนี้ผู้ที่อยากรู้ว่าธกสมีบริการอะไรบ้าง ที่ตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหาการเงินให้กับแต่ละคน ก็มาติดตามรีวิวแนะนำนี้กันได้ นอกจากนี้ก็ต้องมาเรียนรู้กันว่าจะทำธุรกรรมกับธนาคาร ธกสได้ผ่านช่องทางไหน ด้วยวิธีการใดบ้าง รวมถึงสามารถติดต่อธนาคาร ธกสได้อย่างไร ไม่ต้องมัวเสียเวลา มาติดตามข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจกันได้เลย

ธนาคาร ธกส เข้าใจที่มาของธนาคารที่พึ่งของคนทำเกษตร 

เริ่มต้นด้วยการมาติดตามข้อมูลประวัติที่มาของธนาคาร ธกสกันก่อน โดยธกส ย่อมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเรียกกันสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่าธกส ส่วนธกส เป็นธนาคารประเภทใด ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สำหรับธนาคาร ธกสได้มีการก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งทุนแก่เกษตรกรในประเทศไทย ผ่านสินเชื่อธนาคาร ธกส ส่งเสริมให้สถาบันและผู้ประกอบอาชีพเกษตรสามารถเข้าถึงบริการกู้เงิน ธกสได้อย่างสะดวก ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โปร่งใส ซึ่งหากสงสัยว่าธกส มีกี่สาขาทั่วประเทศ มีอยู่เกือบ 100 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว 

ธนาคาร ธกส รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจ 

ธนาคาร ธกสมีจุดเด่นที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ก็คือ มุ่งตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร รวมถึงผู้สนใจรายอื่น ๆ ภายใต้การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการได้อย่างตรงจุด โดยมีตั้งแต่เปิดบัญชี ธกสเพื่อออมเงิน ทั้งออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อธนาคาร ธกส ทั้งสินเชื่อบุคคล ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมทั้งธนาคาร ธกสยังมีสินเชื่อผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร  และยังมีสินเชื่อสำหรับกลุ่ม องค์กรอย่างสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน โครงการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายกู้เงิน ธกสเพื่อนำไปใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปสู่สังคม

ธนาคาร ธกส แนะนำช่องทางใช้บริการและวิธีการที่สะดวก 

สำหรับใครที่สนใจต้องการใช้บริการด้านต่าง ๆ กับธนาคาร ธกส มีช่องทางการติดต่อธนาคาร ธกส เพื่อลงทะเบียน สินเชื่อธนาคาร ธกส เปิดบัญชี ธกส หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ได้ตามความสะดวก ทั้งผ่านระบบออนไลน์ทางแอพ ธกส BAAC Mobile ซึ่งสามารถใช้งาน โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน ถอนเงินไม่ใช้บัตร เช็คเงิน ธกส ขอรายการเคลื่อนไหวบัญชี รวมไปถึงอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถทำรายการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ธกสได้เช่นเดียวกัน ส่วนวิธีการเดิม ๆ อย่างการไปติดต่อด้วยตนเองยังธกส สาขาต่าง ๆ ทั้งธนาคาร ธกส ในห้าง และสาขาทั่วไป ก็ยังคงใช้บริการได้เช่นเดิม โดยหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดต่อธุรกรรมการเงินสามารถสอบถามติดต่อธนาคาร ธกส คอลเซนเตอร์ โทร. 02 – 555 0555 

Scroll to Top