แนะนำช่องทางลงทะเบียนเงินคนพิการง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ในปี 67

เช็คข้อมูลเงินคนพิการล่าสุดได้เท่าไหร่

ตามมาตรการที่ทางกองทุนคนพิการให้การช่วยเหลือเงินคนพิการ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ รับเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องไว้ใช้จ่าย สำหรับผู้พิการรายใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนช่องทางลงทะเบียนสมัครได้ที่ไหน และจำนวนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการได้เท่าไหร่ บทความนี้จึงนำข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ผู้สมัครได้ทำกความเข้าใจเบี้ยยังชีพคนพิการได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น มาดูกันว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้น ติดตามอ่านได้ที่บทความนี้เลย

ช่องทางลงทะเบียนเงินคนพิการสมัครผ่านช่องทางไหน

ผู้ที่เป็นคนพิการ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเงินคนพิการ ผ่านแบบฟอร์มหรือเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเวลาที่ทางภาครัฐกำหนด โดยเข้าทำการสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้เกี่ยวข้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์คนพิการให้ได้ หรือสำหรับผู้พิการที่ต้องการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์คนพิการผ่านช่องทางออนไลน์สามารถสอบถามได้ที่ 02 354 3388 ว่าเปิดให้บริการลงทะเบียนเงินคนพิการผ่านช่องทางออนไลน์หรือไม่ โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวผู้พิการ และสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ที่ขอรับเงินผู้พิการผ่านช่องทางธนาคาร

คุณสมบัติผู้ที่เข้าเงื่อนไขรับเงินคนพิการ

สำหรับผู้พิการที่เข้าเงื่อนไขการสมัครเงินช่วยเหลือคนพิการล่าสุด ต้องเป็นผู้พิการที่มีสัญชาติไทย และมีที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงต้องมีบัตรคนพิการ และไม่ได้อยู่ภายใต้ความดูแลของสถานสงเคราะห์ที่ทางภาครัฐกำหนด หากเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดมานี้ก็มีสิทธิที่จะลงทะเบียนเพื่อรับเงินคนพิการ

ลงทะเบียนเงินคนพิการเช็คเงินคนพิการล่าสุดได้เท่าไหร่

สำหรับผู้พิการที่ลงทะเบียนเงินคนพิการก็ต่างอยากรู้ถึงข้อมูลด้านการเงินว่าเงินคนพิการเดือนนี้ได้เท่าไหร่ ต้องบอกเลยว่าแบ่งเป็น 2 ประเภทในการได้รับเงิน โดยผู้พิการที่อยู่ในช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปีนั้นจะได้รับเงินผู้พิการเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน และสำหรับผู้พิการที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการที่ 800 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ผู้พิการสามารถเช็คเงินคนพิการล่าสุดได้ผ่านช่องทางบัญชีธนาคารที่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อโอนเงินเข้าในแต่ละเดือน สำหรับในปี 2567 หากถามว่าเงินคนพิการเข้าวันไหนตามระเบียบเงินคนพิการแจ้งว่าเข้าในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของเบี้ยคนพิการล่าสุด 2024 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้พิการรายใหม่ที่ต้องการลงทะเบียน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถสอบถามเงินคนพิการได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในส่วนของเงินสงเคราะห์คนพิการได้ที่เบอร์โทร 02-354-3388 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอย่างละเอียด หรือจะสอบถามที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน

Scroll to Top