บทสัมภาษณ์ คุณกรด โรจนเสถียร Successful Case

บทสัมภาษณ์ คุณกรด โรจนเสถียร Successful Case


คุณกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาร์ไทย และเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจที่บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท ที่จะมาเล่าถึงความเป็นมาของบริษัทตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน