บทสัมภาษณ์ คุณนรุตม์ เจียรสนอง Successful Case

บทสัมภาษณ์ คุณนรุตม์ เจียรสนอง Successful Case


คุณนรุตม์ เจียรสนอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จะมาเล่าถึง Key และเทคนิคต่างๆในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในธุรกิจของตัวเอง