บทสัมภาษณ์ ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Successful Case

บทสัมภาษณ์ ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Successful Case


ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Ceo/Cofounder ของบริษัท SetRobot ซึ่งกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท SetRobot ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยคลิปนี้ ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ จะมาเล่าถึงความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนประสบความสำเร็จ