บทสัมภาษณ์ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ Successful Case

บทสัมภาษณ์ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ Successful Case


ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Golden Discovery Expressและปัจจุบันเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และวันนี้ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ จะมาพูดถึง เทคนิคต่างๆในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ