ยางยืดออกกำลังกาย สุดยอดนวัตกรรมงานวิจัยยางพารา

ยางยืดออกกำลังกาย สุดยอดนวัตกรรมงานวิจัยยางพารา


ผลงาน Success Case การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตนแบบวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจ ตอน ยางยืดออกกำลังกายสุดยอดนวัตกรรมงานวิจัยยางพารา ยางยืดออกกำลังกาย

ผลิตภัณฑ์ยางต้นแบบที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ถุงเท้ายางกันน้ำ  พื้นรองเท้าจากโฟมยางธรรมชาติ  ยางยืดสำหรับออกกำลังกาย และ แผ่นยางนวดเท้า