บทสัมภาษณ์ คุณแป้ง (ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline

บทสัมภาษณ์ คุณแป้ง (ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์) CEO & Co-Founder บริษัท Coralineคุณแป้ง (ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ Big Data อีกทั้ง Digital Tranformation และ AI ด้วย มาดูรูปแบบการทำงานและแนวคิดในการพัฒนาขององค์กร ดร.แป้งกัน ว่าจะสามารถเป็นแนวทางให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้งาน Big Data อย่างไร และจะสามารถเริ่มเข้าสู่ Digital Transformation ได้อย่างไร