บทสัมภาษณ์ ชลณัฏฐ์ พูนชัฏากาญจน์ CEO บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด

บทสัมภาษณ์ ชลณัฏฐ์ พูนชัฏากาญจน์ CEO บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัดความสำเร็จของคุณชลณัฏฐ์ พูนชัฏากาญจน์ CEO บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด ในการนำเทคโนโลยี Chatbot มาประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องใช้ความเข้าใจและการหาความรู้เพื่ออัพเดทตัวเองและเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มาดูแนวคิดและเทคนิคที่คุณ ดอง เปิดเผยให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการและพัฒนาการธุรกิจกัน