บทสัมภาษณ์ คุณ พลอยพิชชา บุญทวีพิทักษ์ (คุณนุ่น)  Co-Founder & CMO PetInsure ประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์

บทสัมภาษณ์ คุณ พลอยพิชชา บุญทวีพิทักษ์ (คุณนุ่น) Co-Founder & CMO PetInsure ประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์
ความสำเร็จของคุณพลอยพิชชา บุญทวีพิทักษ์ (คุณนุ่น)  Co-Founder & CMO PetInsure ประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์ มาดูแนวคิดและแนวทางในการดำเนินกิจการรวมถึงอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสุดท้ายความสำเร็จที่ได้มานั้น จะทำอย่างไรให้คงอยู่และมั่นคง