กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม
โอกาสครั้งสำคัญ ที่คุณจะได้เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ "ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม"


พบกับ 3 กิจกรรมที่จะช่วยยกระดับธุรกิจ

1. Online Training : เตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand เจาะลึกสิทธิประโยชน์ รวมถึงการขอรับรองสินค้า แบบจับมือทำ 

2. Online Coaching : ปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องสินค้า Made in Thailand และเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพยกระดับธุรกิจ  

3. Online Business Opportunities : พบกับคู่ค้ารายใหญ่ของภาครัฐ ที่มาร่วมไขความลับ พร้อมแนะแนวการนำสินค้าเข้าสู่ Modern Trade แบบ B2B และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบ B2G 


คุณสมบัติ

- ผู้ประกอบการที่มีแหล่งผลิตในไทย 

- ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 


สมัครเข้าร่วมโครงการวันนี้ - 25 ก.ค. 64 คลิก https://forms.gle/x7DoGfkka21GSLcq6 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทรศัพท์ 089-8156597 / 081-8071127

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม