ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อไม่ควรพลาด!!!ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อไม่ควรพลาด !!!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม อบรมออนไลน์
หลักสูตร "เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน"
เรียนพร้อมกัน ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Webinar


**สิทธิพิเศษ**

- เรียนจบหลักสูตร ได้รับวุฒิบัตร (ส่งทางไปรษณีย์)

- ได้รับการพิจารณาสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษเมื่อยื่นกู้กับเงินทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ https://i.industry.go.th/  

เลือกเมนู Digital Service >> สมัครกิจกรรมกสอ.  

และลงทะเบียนกิจกรรม A564 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัญรินทร์ ฉัตรสิริศิลป์ โทร: 094-662-6954