เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างโมเดลธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 Building The Business Model"


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

"สร้างโมเดลธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 Building The Business Model"
รายละเอียดดังนี้

1. การอบรม online การสร้างโมเดลธุรกิจ BMC และการจัดการความเสี่ยง Risk Management อย่างน้อย 10 ชม. ในวันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2564

กับวิทยากรสุดเจ๋ง

- คุณสุทธิเกียรติ จันทรขัยโรจน์ CEO บริษัท Shippop จำกัด กับหลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

- คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ CEO บริษัท Levelup Thailand จำกัด,  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโมเดลธุรกิจแก่บริษัทเอกชนกับหลักสูตร เขียนโมเดลธุรกิจ พิชิตเงินล้าน (Sexy Business Model by BMC)

- ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียรCEO, Co-founder บริษัท GMOZ.com Netdesign Holding จำกัด, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แผนธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน กับหลักสูตร แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)


2. Online workshop ผ่านระบบ zoom กับหัวข้อ "การสร้างโมเดลธุรกิจ BMC และการจัดการความเสี่ยง Risk Management" อย่างน้อย 6 ชม.

  • ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

  • กับวิทยากรที่จะมาสอนแบบจัดมือทำในทุกๆขั้นตอน อย่างรู้ลึกรู้จริง


3. คัดเลือก 300 รายที่จะได้รับคัดเลือกการให้คำปรึกษารายบุคคล ผ่านทางไลน์กลุ่ม

  • ระหว่างวันที่  8-22 มีนาคม 2564
  • รับฟรี วุฒิบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


4. คัดเลือก 5 ธุรกิจที่จะได้รับคัดเลือกเป็น Success Case ได้รับการทำ VDO ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฟรี (!!!) 
รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แล้ว วันนี้ -19 กุมภาพันธ์ 2564

ผ่านช่องทาง https://i.industry.go.th/ และ www.dip-sme-academy.com


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

082-592-6249, 091-418,6944