โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงินในการเริ่มต้นธุรกิจ (Financial Literacy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงินในการเริ่มต้นธุรกิจ (Financial Literacy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักสูตรอบรมออนไลน์ “SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดีขอสินเชื่อกี่ทีไม่มีพลาด”

ท่านจะได้พบกับ 5 บทเรียน เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยกูรูระดับประเทศ 1. นายถนอม เกตุเอม ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี เจ้าของเพจ TaxBugnoms ที่มีผู้ติดตามกว่า 330,000 คน 2. นายทัศน์พล ทิพย์วีรกุล ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “Salary Investor” **สิทธิพิเศษ** - เรียนจบหลักสูตร ได้รับวุฒิบัตร - ได้รับการพิจารณาสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษเมื่อยื่นกู้กับเงินทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถลงทะเบียน ได้แล้ววันนี้ ที่ https://i.industry.go.th แล้ววเริ่มเรียนพร้อมกันวันที่ 14 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dip-sme-academy.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัญรินทร์ ฉัตรสิริศิลป์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ โทร: 094-662-6954