กิจกรรม "Transform ธุรกิจ ติดอาวุธ SMEs ฝ่าวิกฤติ Covid-19"
กิจกรรม Transform ธุรกิจ ติดอาวุธ SMEs ฝ่าวิกฤติ Covid-19

จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาทักษะทางการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ 

- เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่ ได้มีโอกาสนำสินค้าที่ถูกพัฒนาออกทดสอบตลาดเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการใหม่ในการเปิดตลาดสินค้าของตัวเอง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT มาเพิ่มศักยภาพทางการตลาด


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1) เคยเข้าร่วมโครงการของ กสอ. และมีการก่อตั้งธุรกิจไม่เกิน 5 ปี
2) มีช่องทางการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์อย่างน้อย 1 ช่องทาง
3) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมยินดีส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ


สมัครคลิกเลย >> https://forms.gle/4dkWyycRfhVk7tqD8

ด่วน ช้าหมด อดยิง Ads ฟรี!!!


ติดต่อสอบถาม


1. สวรรณญา 091-418-6944


2. พงศ์เดช 082-592-6249


3. นนทวัชร์ 064-951-6991