ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
แล้วคุณจะรู้ว่า...เรียนบัญชี   

ไม่น่าเบื่อ! อย่างที่คิด

ฟรี‼️ สมัครวันนี้ 

คอร์สออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19


รับ Free software ‼️ โปรแกรมการบริหารงานบัญชี  ใช้ยาวกันไปเลย 6 เดือน


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 


“รู้บัญชีภาษี ฝ่า COVID-19”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook   เหมือนรายการทีวี ทางไลน์สดผ่าน กลุ่ม:รู้บัญชีภาษี ฝ่าCOVID-19 และ Fanpage : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

(New Entrepreneurs Creation:NEC)


จาก ทีมที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

- ดารินทร์ หยกไพศาล

- อัญชลี มณีท่าโพธิ์

- โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

- สุริยะ ธีรวัฒนสาร

- ณภัค วรจิรปัญชญา


จัดโดย ...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm) 

ร่วมกับสมาคมสำนักงานบัญชีไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ 

https://forms.gle/KP72NJzK45X6ivB88


ติดต่อสอบถาม

 : คุณสมจิตต์ : คุณณัฐพัชร์ 0-22024578-79