สัมมนาฟรี!!! หลักสูตรสร้างฐานลูกค้าให้ติด พิชิตยอดขาย ด้วย LINE OA ผ่านมือถือเครื่องเดียว
ฟรี!!! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop)
หลักสูตรสร้างฐานลูกค้าให้ติด พิชิตยอดขาย ด้วย LINE OA ผ่านมือถือเครื่องเดียว

เมื่อ Facebook ทำการปรับอัลกอริทึมที่ส่งผลต่อ Reach ของคอนเทนท์ในเพจต่างๆ ลง ย่อมส่งผลต่อยอดขายและเป้าหมายทางการตลาดที่ลดลง นักการตลาดในยุคดิจิทัลย่อมต้องหาทางรับมือกับผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มยอดนิยมนี้ ซึ่งหนทางก็มีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับคอนเทนท์ให้น่าสนใจมากขึ้น หรือการซื้อโฆษณา แต่นอกเหนือจากการคิดหาวิธีพิชิต Facebook แล้ว การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ที่มีผู้ใช้งานหลักล้านอย่าง LINE จึงเป็นวิธีที่ทีมการตลาดไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Mobile First ที่คนไทยใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตบนมือถือมากติดอันดับโลกเช่นนี้ แต่ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมมากเพียงใด หากผู้ใช้ไม่เข้าใจการฟังก์ชั่นใช้งาน และไม่ทราบรูปแบบการทำตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นๆ ก็ไม่สามารถดึงศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

เพื่อให้สามารถเข้าใจในหลักการทำงานของ LINE AO ในฐานะเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดยอดนิยมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีความใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างมาก และสามารถนำไปปรับใช้จริงในองค์กรได้ทันที นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมถึงเทคนิคและกลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าโดยใช้ LINE AO ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และการใช้เครื่องมือของ Line OA ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้ลงมือปฎิบัติจริง โดยการใช้เครื่องมือของ Line OA ผ่านการทำ Workshop
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าโดยใช้ LINE AO ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลาของหลักสูตร :  ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง)


วิทยากร : คุณออดี้-กิตติชัย ปรีน้อย (นินจาการตลาด) LINE Certified Coach for Bussiness แห่งประเทศไทย


โครงสร้างหลักสูตร

- LINE@, LINE OA คืออะไร ทำไมต้องเรียนรู้มัน

- ภาพรวมการใช้งาน LINE ในประเทศไทย

- ชนิดของ LINE OA (Verified)

- Link และ App สำคัญต้องจำไปใช้ (Mobile)

- การ Migrate จาก LINE@ ไป LINE OA (Mobile)

- การสร้างบัญชี LINE OA (Mobile)

- หัวใจสำคัญของการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ (Customer Journey) แล้ว LINE OA อยู่ตรงไหน เหมาะจะใช้ตอนไหนได้บ้าง

- Admin Level และการเพิ่มผู้ดูแล (Mobile)

- Account Name/ Premium ID แตกต่างกันอย่างไร ทำไมต้องมี (Mobile)

- Gain Friend เพิ่มผู้ติดตาม (Link, QRcode, Button, Poster) (Mobile)

- Greeting Message ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ (Mobile)

- Timeline กับวิธีการโพสต์ ที่เหมาะสม (Mobile)

- Coupon (Mobile)

- Reward Cards (Mobile)

- Boardcast (Mobile) Segmented, Set Volume

- สรุปภาพรวมการเรียน


วัน พฤ.ที่ 10 ตุลาคม 2562  เวลา 8.00-16.30 น.

ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ กรุงเทพ


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี!! คลิกเลย  bit.ly/2oyc4P5


จัดโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์