กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการใหม่ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยง งานวิจัยเพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการใหม่ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยง งานวิจัยเพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์

- ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงช่องทางความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิจัย และผู้ประกอบการ

สิทธิประโยชน์
-  นักวิจัย -- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และการตลาด โดยผลงานที่โดดเด่น จะได้รับการคัดเลือก เพื่อต่อยอดทำการตลาดออนไลน์ให้ ฟรี!!! รวมถึงมีโอกาสในการพบปะกับผู้ประกอบการ/นักลงทุน มากมาย

-  ผู้ประกอบการ -- พบกับนิทรรศการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จำนวน 50 ผลงาน

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน
- รับสมัครโดยการสแกน QR code หรือ สนใจสมัครคลิก https://forms.gle/a1eHUrgziEvWNu4D6

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-202-4564 (อัจฉรา)