เชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Research Connect
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมเป็นเกียรติ เยี่ยมชมผลงาน หรือออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Research Connect เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Tech provider) และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Tech seeker) อันจะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทร. : 02 202 4564 / 098 269 8900

E-mail : atchara.ke@gmail.com