ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาฟรี!!! ในหัวข้อ "Digital Transformation : เปลี่ยน - ปรับ รับปี 2019"
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาฟรี!!!

"Digital Transformation : เปลี่ยน - ปรับ รับปี 2019"

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ (โรงแรมสยามซิตี เดิม)


ร่วมอัพเดทเทรน เกาะติดสถานะการณ์ เพื่อพร้อมปรับตัวรับยุค Digital Transformation

ที่กำลังเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบัน

โดย 2 วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ

1. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์  รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัทอุ๊คบี (Ookbee)


สำรองที่นั่งคลิก https://goo.gl/forms/BVsIsgQS9S9RrJdW2 ฟรีตลอดงาน

ด่วน!!!!! จำกัดเพียง 100 ที่เท่านั้น