สัมมนาฟรี!!! โครงการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" 15 จังหวัดทั่วไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"

ในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วไทย

ผู้สนใจเข้าร่วมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

ลงทะเบียน คลิ๊กเลย https://goo.gl/forms/lMDIhdkB4ONPSHA43

มาเรียนรู้หลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง คลอบคลุมเนื้อบัญชีขั้นต้นที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย

โดย 2 วิทยากร ผู้คร่ำหวอดในวงการบัญชี

1. พรชัย เพียงพรเพ็ญ   กรรมการบริหารบริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2. วชิระ บุณยเนตร  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โดยการสัมมนาแบ่งเป็นออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ระบบบัญชีเดียวมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร และจะทาบัญชีเดียวได้อย่างไร

ช่วงที่ 2 รายการและวิธีทาบัญชีเดียวสาหรับธุรกิจการผลิต การค่า และบริการ

ช่วงที่ 3 Workshop วิเคราะหสุขภาพของธุรกิจจากบัญชีเดียวได้อย่างไร

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม https://fl.dip-sme-academy.com/course


สำรองที่นั่งคลิ๊ก https://goo.gl/forms/lMDIhdkB4ONPSHA43