ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมนาฟรี!!!
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสนาฟรี!!!

ในหัวข้อ “ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กับการปรับตัวของสังคมไทย “

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต-สุขุมวิท


โดยนักวิชาการและผู้บริหารมือทองระดับประเทศ 

1. ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์ Co-Founder บริษัท เซ็ท โรบอท จำกัด  ระบบช่วยตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยระบบบิ๊กเดต้า 

   และอดีตผู้บริหารและผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินระดับโลก

2. ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน์ โฮลดิ้ง จำกัด


และเข้าร่วมพิธีชมการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจต่อหน้านักลงทุน เพื่อชิงเงินรางวัล

สำรองที่นั่งคลิก https://goo.gl/forms/IG3zAI7pN0rqRaae2  ฟรีตลอดงาน

ด่วน!!!!! จำกัดเพียง 150 ที่เท่านั้น