กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม Knowledge Sharing หัวข้อ "เรื่องที่ควรรู้ ก่อนเข้าสู่ กิจกรรม GMP และ HACCP"
# หากคุณเป็นผู้ประกอบการอาหารที่เห็นถึงโอกาสในการบุกเบิกตลาดใหม่ๆ ด้วย GMP/HACCP แต่ยังติดปัญหาต่างๆ เหล่านี้

 • ไม่รู้จะเริ่มยังไง

 • ไม่มีที่ปรึกษา

 • ไม่มีคนประสานงาน

 • เงินทุนไม่เพียงพอ


# ขอเชิญมาร่วมฟังการบรรยายกับเราในหัวข้อ "เรื่องที่ควรรู้ ก่อนเข้าสู่ GMP และ HACCP" โดย คุณวัชรพันธ์ จันอนุกาญน์ ที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 17 อาคารเคเอกซ์ 

 ท่านจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการเข้าถึงเงินทุนสนับสนุนโครงการจากภาครัฐสูงถึง 50% ของค่าใช้จ่าย (สูงสุดถึง 100,000 บาท) 


ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/bojyxf 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-4707998