ศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ทำไม FinTech ถึงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง?
เพราะในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการกดเงินจากตู้ ATM หรือบางคนก็สะดวกกับการจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือจะเป็นการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ แบบออนไลน์ (เราควรเลือกใช้บริการเว็ปไซต์ที่มีการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยด้วย) FinTech เกี่ยวข้องกับการให้บริการประกันรถยนต์แบบออนไลน์ทุกคน สามารถกรอกรายละเอียดจากหน้าเว็ปไซต์รวมถึงจ่ายเงินได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้ตามความสะดวกด้วย เพราะยังไงเราก็ต้องทำประกันรถยนต์และต่อ พ.ร.บ.กันทุกปีอยู่แล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data Analysis ) คืออะไรและทำไมถึงสำคัญ
Big Data คือ ข้อมูลจำนวนมากมหาศาลของบริษัททุกเรื่อง ทุกแง่มุม ทุกรูปแบบที่คุณพอจะนึกออก ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางข้อมูลต่าง ๆ หรืออาจเป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data) เช่น ล็อกไฟล์ (Log files) หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย (Social Network) เช่น Facebook, twitter หรือ ไฟล์จำพวกมีเดีย เป็นต้น โดยอาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากภายในองค์กร และภายนอกที่มาจากการติดต่อกับ Supplier หรือจากทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบที่รอการนำมาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อนำผลที่ได้มาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ย่อมมีของเสียที่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตไว้เสมอ ขณะที่ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางการผลิตได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนกลับไม่ได้รับความเอาใจใส่มากเท่าที่ควร กรณีมาบตาพุดได้ให้บทเรียนราคาแพงต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ถึงวันนี้เราคงไม่อาจละเลยในการหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยแนวความคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือ การปลุกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว นั่นคือการมุ่งสู่โรงงานสีเขียว
ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรม พลิกโฉมหน้าการผลิต
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรมกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง นับตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของเครื่องจักรไอน้ำในศตวรรษที่ 18 ที่โลกได้รู้จักคำว่าอุตสาหกรรม มาจนถึงปัจจุบันที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เมื่อมีการบูรณาการเทคโนโลยี และองค์ความรู้สาขาต่างๆ มาต่อยอดให้กับอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ จะพลิกโฉมหน้าการผลิตไปมากน้อยอย่างไร