Crowdsourcingนิยามของ Crowdsourcing เกี่ยวข้องกับการทำงานข้อมูลหรือความคิดเห็นจากกลุ่มคนจำนวนมากที่ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและแอพสมาร์ทโฟน ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับ crowdsourcing บางครั้งทำงานเป็นฟรีแลนซ์ที่ได้รับค่าจ้างในขณะที่คนอื่นทำภารกิจเล็ก ๆ ตามความสมัครใจ ตัวอย่างเช่นแอปการจราจรสนับสนุนให้ผู้ขับขี่รายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์บนท้องถนนอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่อัปเดตตามเวลาจริงแก่ผู้ใช้แอป 

การระดมทุนแบบ Crowdsourcing 

ช่วยให้ บริษัท ต่าง ๆสามารถทำงานกับผู้คนทุกที่ในประเทศหรือทั่วโลกซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติของพนักงานใน บริษัท การระดมทุนโดยทั่วไปนั้นเกี่ยวข้องกับการทำงานขนาดใหญ่สิ่งที่ต้องใช้เป็นภารกิจส่วนตัวหลายร้อยหรือหลายพันและแบ่งเป็นงานเล็ก ๆ ที่ผู้คนสามารถทำงานแยกกันได้ 

Crowdsourcing กำลังเป็นที่นิยมในการระดมทุนสำหรับโครงการพิเศษ ในฐานะที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของตัวเลือกทางการเงินแบบดั้งเดิมการระดมทุนแบบ crowdsourcing นั้นได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มโดยไม่ผ่านคนกลางแบบดั้งเดิมที่ต้องการเพิ่มทุน


 ตัวอย่างของ Crowdsourcing 

งานหลายประเภทที่สามารถ Crowdsourced รวมถึงการสร้างเว็บไซต์และการบทความ Uber ซึ่งจับคู่กับคนขับพร้อมใช้งานกับผู้ที่ต้องการใช้งานเป็นตัวอย่างของการขนส่งมวลชน บริษัท ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มักจะไปสำรวจความคิดเห็นแทนที่จะไปหาข้อมูลจากกลุ่มคนขนาดเล็ก บริษัท สามารถเข้าถึงผู้บริโภคหลายล้านคนผ่านสื่อโซเชียลเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้รับความคิดเห็นจากผู้คนที่มีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคมที่หลากหลาย 

ในขณะที่ crowdsourcing มักเกี่ยวข้องกับการเลิกงานใหญ่บางครั้งธุรกิจใช้ crowdsourcing เพื่อประเมินว่ามีคนหลายคนทำงานที่เดียวกัน ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ต้องการโลโก้ใหม่ก็สามารถทำได้โดยมีนักออกแบบกราฟิกจำนวนมากรวบรวมตัวอย่างได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย ซึ่งบริษัท สามารถเลือกและชำระเงินเพื่อได้โลโก้ที่ถูกใจและเหมาะสมมากขึ้น

 ข้อดีของ Crowdsourcing 

คือการประหยัดต้นทุนความเร็วและความสามารถในการทำงานกับผู้ที่มีทักษะที่ทีมในบริษัท หากโดยทั่วไปแล้วงานต้องใช้พนักงานหนึ่งคนต่อสัปดาห์ในการดำเนินธุรกิจธุรกิจสามารถลดเวลาในการตอบสนองเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ จำนวนมากและแบ่งส่วนงานเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มคนงาน บริษัท ที่ต้องการงานบางอย่างที่ทำได้ในบางโอกาสเท่านั้นเช่นการเขียนโค้ดหรือการออกแบบกราฟิกสามารถรวบรวมงานเหล่านั้นและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของพนักงานประจำที่ทำงานเต็มเวลา 


ความแตกต่างระหว่าง Crowdsourcing and Crowdfunding

Crowdfunding หาเงินเพื่อสนับสนุนบุคคลองค์กรการกุศลหรือ ส่วน Crowdsourcing เป็นการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือผลิตภัณท์นั่นเอง