คำถามที่พบบ่อย

ระบบแจ้งว่าชื่อผู้ใช้งานนี้มีอยู่ในระบบแล้ว

ระบบมีการตรวจสอชื่ออผู้ใช้งาน โดยยึดตามหมายเลขบัตรประชาชน (ID card) คุณอาจเคยใช้ หมายเลขบัตรประชาชน (ID card) นี้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ NEClearning หรือ DIP SME ACADEMY ในระหว่างปี 2561-2562 เนื่องจากมีปรับปรุงเว็บไวต์ใหม่ แต่ยังคงใช้ฐานข้อมูลเดิม หากคุณจำไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเพื่อใทำการตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและทำการรีเซทรหัสผ่านใหม่ให้ ผ่านทาง https://www.facebook.com/DIPSMEacademy/