ติดต่อเรา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์และอีเมล

โทรศัพท์ 0-2202 4579
โทรสาร 0-2354 3116 ,0-2354 3257

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ส่งข้อความถึงเรา ส่งข้อมูลเรียบร้อย